Piston - JET/ ASP (Nylon / Stainless) 

Moving Piston- Fits Jet & ASP Model 

Fits Jet & ASP 100 ml - 5000 ml 

Material - Nylon or Stainless Steel 

  • Size - 50 ml / 100 ml / 300 ml/ 500 ml/ 1000 ml/ 5000 ml
  • Includes 1x Piston 

Piston= Nylon or Stainless Steel

$68.00Price
Nylon & Stainless Steel Piston